Lasten motoriikan häiriöiden fysioterapiassa pyrimme erilaisten leikkien ja pelien avulla lapsen normaalin kehityksen kulun vahvistamiseen sekä estämään väärien liikemallien syntymisen.

 Pienen vauvan, alle 1vuotta, fysioterapiassa edistämme lapsen sensomotorista kehitystä monipuolisella käsittelyllä ja aktivoinnilla. Esimerkiksi lapsen nostaminen ja kantaminen, pukeminen, vaipan vaihtaminen sekä leikittäminen erilaisissa asennoissa.

Vanhemmille annamme ohjeita ja tukea liikkumisen edistämiseksi.

Lasten ja nuorten ryhtiongelmiin paneudumme ammattitaidolla.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on scolioosin tutkiminen ja hoito.

Lasten nurkkausLasten nurkkaus

 

KinesioteippausKinesioteippaus